Kam se vydat dál, gymnázium, odborná škola, lyceum…

Počet středních odborných škol v České republice se příliš nemění. Některé školy se sice sloučily, některé zavádí obory gymnaziální, ale v zásadě se téměř žádné školy neruší. Existují také školy, kterým se říká lyceum, ale není o ně příliš velký zájem. Lyceum by se dalo definovat jako něco mezi gymnáziem a střední odbornou školou. Zůstává však stále velmi dobrou volbou pro studenty, kteří by pak rádi studovali vysokou školu technického zaměření.
knihy a literatura
Střední průmyslové školy se věnují kromě teoretické přípravy i praktickému výcviku a proto by se ke studiu na těchto typech škol měli rozhodovat žáci základních škol, kteří k tomu mají alespoň trochu předpoklady, a také které bude zvolený obor bavit. Např. ve školách s chemickým zaměřením bude kladen důraz na práci v podmínkách laboratoří a ve strojírenských oborech zas na práci s obráběcími stroji. Studenti se zaměřením IT budou pracovat s výpočetní technikou od A až do Z, pochopitelně s ohledem na finanční možnosti školy. Neplatí to však stoprocentně pro každého, protože je celá řada mladých lidí, kteří po průmyslovce změní obor a pokračují např. ve studiu na filosofické fakultě.
barevné otázky